Hester

 

 

      

Het leven vanuit de ware essentie. Dat wat een mens vaak buiten zichzelf zoekt en wat zo dichtbij is.... altijd!

Het leven is niet een aaneenschakeling van positieve ervaringen, feest en vrolijkheid. "Lijden", of dit nu geestelijk of lichamelijk is, hoort ook bij het leven. 

Wie ik werkelijk in essentie ben, met het lichaam, zintuigen en bewustzijn, gaat boven alles wat ik aan informatie heb verzameld.

 
Het onderzoek van het leven, hoeveel invloed alle opgeslagen informatie bepalend kunnen zijn, heeft mij heel veel inzichten gegeven. Door het ontdekken van bijvoorbeeld: hoe programmatie werkt, projectie, identificatie, internalisatie. Welk effect dit op mijn leven heeft.
De invloed van al deze opgeslagen informatie in het brein is niet mijn ware zelf
 

Liefdevolle aandacht voor alles wat leeft

Mezelf en de ander echt zien, horen en voelen heb ik ervaren als een positieve bijdrage bij het aansluiten bij de (be)leefwereld van wat er op dit moment speelt en aandacht vraagt

In mijn zoektocht naar antwoorden op mijn levensvragen heb ik bewust en misschien onbewust allerlei cursussen gevolgd op het gebied van fysieke ontwikkeling, meditatie en spiritualiteit, theater, creativiteit en massage


Mijn enthousiasme voor het delen van Mindfulness en energiewerk komt vanuit al mijn leerervaringen.