Mindfulness
 
"Mindfulness-­training is een training met een duidelijk omschreven programma. Ook wel Mindfulness Based Stress Reduction training genoemd, waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen.
Onderzoek laat zien dat mindfulness-­training zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en positieve veranderingen in cognitief en neurobiologisch functioneren. Ook transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert"
 
 
* De 8-weekse MBSR- training: 
 
Met aandacht voor het bewustzijn van eigen handelen; van de automatische piloot;
stress herkennen;
in het hier en nu aanwezig zijn met wat er is;
met aandacht bewegen;
zit- en ademmeditatie;
lichaamsverkenning; eetmeditatie;
na sessie 6 een stilte-oefen-dag
Daarnaast bewust worden van de 7 houdingskwaliteiten van Mindfulness:
- niet oordelen
- acceptatie
- vertrouwen
- geduld
- niet streven 
- frisse blik
- loslaten
 
* Mindful Parenting:
 
Een 8-weeks programma
In een groep of als koppel het moeilijke van ouder-zijn onderzoeken; oefenen, in bijvoorbeeld: 
het kijken naar (over)reactiviteit, stressmomenten, conflicten en de dynamiek in het gezin, opnieuw leren ervaren en kijken vanuit een nieuwe, frisse blik

"De training is geschikt voor ouder-kind relatieproblemen, voor ouders die de kwaliteit van hun opvoeding en interactie met hun kinderen en gezin willen verbeteren en voor ouders die beter met stress willen leren omgaan. Mindful Parenting is voor ouders van kinderen van alle leeftijden, dus van babies tot volwassen kinderen. De kinderen worden niet in de training betrokken.

Onderzoek laat zien dat de Mindful Parenting training tot substantiële vermindering van problemen en verbetering van welzijn bij zowel kinderen als ouders leidt, ouderlijke stress vermindert, de kwaliteit van de opvoeding en de ouder-kind relatie verbetert, en de co-ouderrelatie verbetert. Deze resultaten zijn zowel in klinische als preventieve contexten gevonden"

 

 * Mindful (Zelf)Compassie Training

 

In een 8-weekse training onderzoek je hoe je compassie kan integreren in je leven. Hoe je jouw innerlijke kritische stem kunt ombuigen naar meer accepterende stem en hoe je deze met vriendelijkheid kunt benaderen.

 

Je leert daarmee zorgzamer met jezelf en anderen om te gaan, als het leven even wat moeilijker is.

Daardoor ervaart je meer veerkracht en juist sterker achter keuzes te staan die je vanuit je hart maakt.

Het is zo menselijk om streng te zijn als iets niet lukt, terwijl we voor een ander met liefdevolle aandacht zorgen als iemand het even zwaar heeft.

Dit kun je ook jezelf (leren) geven door de 3 elementen Mindfulness (met aandacht in het hier en nu aanwezig zijn), Liefdevolle Vriendelijkheid (Compassie) en Medemenselijkheid (common humanity)

De 4 hart kwaliteiten die ondersteunend zijn aan het onderzoek in deze training zijn:  liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid voor jezelf en anderen

 

 

BRTT&TRB:

 

Body Remembers Trauma Therapy is een therapie die zich richt op trauma, groot en klein. 

Door middel van lichaamswerk, ademtechnieken èn muziek kun je oude vastzittende blokkades opheffen en loslaten. In een 2 uur durende sessie of meerdere deel-sessies

 

Energiewerk

 

Een intuïtieve/ energetische behandeling kun je het beste ervaren in plaats van er over schrijven of praten. Het gaat om de essentiële energie/ intuïtie, waar je hoofd (het denken) niet veel mee kan. 
Jij bent niet alleen het brein: wat kennis vergaart, overdenkt, analyseert,  stuurt, controleert, regeert of reflecteert.
En ook niet alleen een lichaam wat handelt, werkt, slaapt, eet, sport en lief heeft...
Je bent alles!
  
"Home is where the heart is..."